Společnost EnviSmart se při svých návrzích trvale snaží o aplikování nových technologických poznání do svých projektů, které se opírají o výzkum nejlepších odborníků v České republice. Chtěli bychom se s Vámi podělit o nové informace v oblasti inovací v segmentu obnovitelných zdrojů energie, kdy tým s univerzitního centra energeticky efektivních budov v Praze při ČVUT vyrobil, a testuje první prototyp kombinovaného solárního kolektoru pro ohřev dvojice teplonosných látek voda/vzduch.

V oblasti bateriových úložišť je Česká republika významným hráčem na trhu. Výrobní hala, plně robotizovaná a automatizovaná s výrobními procesy, které budou splňovat podmínky Průmyslu 4.0 je již v provozu a čeká na představení odborné i laické veřejnosti.  Těšme se, že baterie, kterou patentovala společnost HE3DA bude v brzké budoucnosti ve velké míře sloužit v reálném provozu budov.

EnviSmart s radostí prezentuje informaci o zvýšení dotací na zelené střechy v rámci programu Nová zelená úsporám. Místo původních 500Kč/m2 dosahuje nově příspěvek 800Kč/m2 její půdorysné plochy. Navýšení se bude týkat nejen všech žadatelů, kteří žádost teprve podají, ale i všech již podaných žádostí, které dosud nebyly vyplaceny.

V rámci našeho programu práce s vodou řeší EnviSmart případné návrhy střech pokrytých vegetací. Proč si vybudovat vegetační (zelenou) střechu? Střecha pokrytá vegetací má pozitivní vliv na samotné majitele budovy, tak i pro své okolí. Šetří výdaje za energie, ochlazuje budovu, a především pak snižuje odtok vody z plochy střech, snižuje hlučnost a prašnost a a přispívá ke zvyšování vlhkosti a celkově lepšímu klimatu v blízkém i širším okolí. Zeptejte se našich odborníků a možnost použití zelené střechy i na Vaší budově.

Zajímavý díl známého pořadu, kde je prezentováno, jak se důležité, kdy každý jednotlivec, který dokáže pracovat se svým pozemkem v rámci environmentálního smýšlení, a dokáže tak přispět k boji se suchem. Sofistikované zadržování dešťové vody na pozemcích v okolí usedlosti majitele. Nechte se inspirovat i Vy.