Bytové domy

​O službě

Přemýšlíte nad rekonstrukcí bytového domu nebo plánujete stavbu nového?Náš Envismart tým je tu pro vás. Zpracujeme vám energetické hodnocení a šetrný návrh jednotlivých opatření, vyřešíme veškerou administrativu a zhotovíme všechny potřebné dokumenty pro vyřízení dotací případně pro společné povolení stavby.

​Energetické řešení budovy

Uvažujete pouze nad dílčími opatřeními nebo chcete řešit váš dům komplexně. Plánujete pouze vzduchotechniku, vytápění, fotovoltaiku, využití tepla z odpadních vod, zelenou střechu nebo využívání dešťových vod. Na všechna zmíněná opatření lze žádat dotaci z programu Nová zelená úsporám.

​Dotační program Nová zelená úsporám

Podpora pro stavebníky z programu Nová zelená úsporám. Vyřešíme s vámi vše, co je k získání dotace třeba. Společně budeme konzultovat váš záměr, vypracujeme studii s ekonomickým zhodnocením, připravíme všechny nezbytné podklady a vyřídíme dotaci za vás a vždy se budeme snažit o to, abyste získali max. možnou výši dotační částky na základě vašich individuálních požadavků. Kontaktujte nás.

Dotační program Nová zelená úsporám (NZÚ) se zaměřuje na podporu energeticky úsporných opatření v rodinných a bytových domech – od zateplení přes obnovitelné zdroje energie až po pasivní výstavbu. Pokrývá i adaptační opatření reagující na změnu klimatu. Patří k nejefektivnějším
a nejdostupnějším dotačním programům v České republice.

Z programu je možné získat dotaci na:

 • výstavbu bytového domu s velmi nízkou energetickou náročností,
 • změnu již dokončeného bytového domu, který před zahájením rekonstrukce kritéria pasivního domu nesplňoval
 • koupi bytové jednotky v novostavbě bytového domu s velmi nízkou energetickou náročností.

Jednorázová dotace na bytovou jednotku činí 150 000 Kč.

Dotaci až 70 000 korun lze získat také na projektovou přípravu, energetické hodnocení, odborný technický dozor a měření průvzdušnosti obálky budovy.

Dotaci lze získat na následující opatření:

 • zateplení obvodových stěn, střechy, stropu, podlah (včetně výměny oken a dveří)
 • kotle a tepelná čerpadla – výměna zdrojů tepla na tuhá fosilní paliva za efektivní ekologicky šetrné zdroje,
 • fotovoltaické systémy – dotace na fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou.
 • “dešťovka” – systémy využívající dešťovou a odpadní vodu
 • zeleň – na výsadbu stromů na veřejném prostranství (2 500 – 50 000 Kč)
 • přípravu teplé vody, solární ohřev
 • stínící techniku (rolety, žaluzie apod.)
 • řízené větrání s rekuperací (25 000 – 35 000 Kč na bytovou jednotku)
 • zelené střechy (až 300 000 na jednu stavbu)
 • využití tepla z odpadní vody (10 000 Kč na každou napojenou bytovou jednotku)
 • E- mobilita – na dobíjecí stanice pro osobní vozidla na elektropohon/kategorie M1  (30 000 Kč za jednu dobíjecí stanici)

Při kombinaci více opatření lze získat bonus až 120 000 Kč a více. Čím více opatření, tím vyšší bonus.

​Průkaz energetické náročnosti (PENB)

V případě zájmu jsme schopni na základě vašich podkladů zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy. Zpracováváme PENB pro jednotlivé stavebníky, architekty, projektanty, SVJ atd. Cena a časová náročnost se vždy řeší individuálně dle zadání. Kontaktujte nás.

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) slouží k informaci o energetické náročnosti provozu nemovitosti. PENB řeší energetické systémy v objektu, vytápění, přípravy teplé vody, chlazení, klimatizování, osvětlení a případně využití obnovitelných zdrojů energie. Energetická náročnost objektu je vyjádřená množstvím spotřebované primární energie z neobnovitelných zdrojů. Součásti vypracování PENb je grafická a textová část, kdy grafická část PENB značí, do které energetické kategorie objekt spadá. Výstupní informací je, kolik objekt teoreticky ročně spotřebuje energie, z čehož můžete odhadnout i přibližnou finanční náročnost.

KDY POTŘEBUJETE PENB?

PENB je jeden z nezbytných dokumentů potřebných ke stavebnímu povolení, ale také k žádosti o dotaci.

PENB je povinnou součástí stavební projektové dokumentace podle prováděcího předpisu při:

 • výstavbě nového rodinného domu, bytového nebo jiného objektu
 • rekonstrukci budov, mění-li se více než 25% obálky (tj. obvodové stěny, střecha, okna a dveře, podlaha nejnižšího podlaží)
 • a při přístavbě, je-li přistavováno více než 2,5 násobek energeticky vztažné plochy stávajícího stavu
 • při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí

Průkaz platí 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován, anebo do provedení změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v této budově.