Rodinné domy

​O službě

Přemýšlíte nad rekonstrukcí rodinného domu nebo plánujete stavbu nového? Náš Envismart tým je tu pro vás. Zpracujeme vám energetické hodnocení a šetrný návrh jednotlivých opatření, vyřešíme veškerou administrativu a zhotovíme všechny potřebné dokumenty pro vyřízení dotací případně pro společné povolení stavby.

​Energetické řešení budovy

Uvažujete pouze nad dílčími opatřeními nebo chcete řešit váš dům komplexně. Plánujete pouze vzduchotechniku, vytápění, fotovoltaiku, využití tepla z odpadních vod, zelenou střechu nebo využívání dešťových vod. Na všechna zmíněná opatření lze žádat dotaci z programu Nová zelená úsporám.

​Dotační program Nová zelená úsporám

Podpora pro stavebníky z programu Nová zelená úsporám. Vyřešíme s vámi vše, co je k získání dotace třeba. Společně budeme konzultovat váš záměr, vypracujeme studii s ekonomickým zhodnocením, připravíme všechny nezbytné podklady a vyřídíme dotaci za vás a vždy se budeme snažit o to, abyste získali max. možnou výši dotační částky na základě vašich individuálních požadavků. Kontaktujte nás.

Dotační program Nová zelená úsporám (NZÚ) se zaměřuje na podporu energeticky úsporných opatření v rodinných a bytových domech – od zateplení přes obnovitelné zdroje energie až po pasivní výstavbu. Pokrývá i adaptační opatření reagující na změnu klimatu. Patří k nejefektivnějším
a nejdostupnějším dotačním programům v České republice.

Rekonstrukce

V případě rekonstrukce můžete získat z programu Nová zelená úsporám dotaci až 950 tisíc (i více při kombinaci více opatření) a ve speciálním programu Oprav dům po babičce až 1 milion.

Novostavba

Na novostavbu ve formě pasivního domu je možné získat dotaci až 500 tisíc i více. Dotaci 5 – 35 000 Kč lze získat na projektovou přípravu a energetické hodnocení.

Z programu je možné získat dotaci na:

 • zateplení
 • kotle a tepelná čerpadla
 • fotovoltaické systémy
 • řízené větrání s rekuperací
 • využívání dešťové a odpadní vody
 • příprava teplé vody, solární ohřev
 • stínící technika (rolety, žaluzie atd.)
 • využití tepla z odpadních vod
 • zelené střechy
 • dobíjecí stanice pro elektromobil

Při kombinaci více opatření lze získat bonus až 90 000 Kč. Čím více opatření, tím větší bonus.

​Průkaz energetické náročnosti (PENB)

V případě zájmu jsme schopni na základě vašich podkladů zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy. Zpracováváme PENB pro jednotlivé stavebníky, architekty, projektanty, SVJ atd. Cena a časová náročnost se vždy řeší individuálně dle zadání. Kontaktujte nás.

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) slouží k informaci o energetické náročnosti provozu nemovitosti. PENB řeší energetické systémy v objektu, vytápění, přípravy teplé vody, chlazení, klimatizování, osvětlení a případně využití obnovitelných zdrojů energie. Energetická náročnost objektu je vyjádřená množstvím spotřebované primární energie z neobnovitelných zdrojů. Součásti vypracování PENb je grafická a textová část, kdy grafická část PENB značí, do které energetické kategorie objekt spadá. Výstupní informací je, kolik objekt teoreticky ročně spotřebuje energie, z čehož můžete odhadnout i přibližnou finanční náročnost.

KDY POTŘEBUJETE PENB?

PENB je jeden z nezbytných dokumentů potřebných ke stavebnímu povolení, ale také k žádosti o dotaci.

PENB je povinnou součástí stavební projektové dokumentace podle prováděcího předpisu při:

 • výstavbě nového rodinného domu, bytového nebo jiného objektu
 • rekonstrukci budov, mění-li se více než 25% obálky (tj. obvodové stěny, střecha, okna a dveře, podlaha nejnižšího podlaží)
 • a při přístavbě, je-li přistavováno více než 2,5 násobek energeticky vztažné plochy stávajícího stavu
 • při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí

Průkaz platí 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován, anebo do provedení změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v této budově.